RSS

Posts Tagged ‘CBS’

Wie zeker wil zijn van zijn baan moet gaan werken in de zorg. In geen enkele hoek zit zoveel groei als in deze beroepsgroep. Niet alleen nu, maar al decennialang.

We zijn sinds de jaren ’70 door drie perioden van recessie gegaan (’74-’75, ’81-’82 en ’08-’09), en we zitten er op dit moment middenin. Werknemers in de bouw hebben het zwaar in tijden van recessie. Sinds de kredietcrisis gaat het in de financiële dienstenkant ook achteruit. En binnenkort worden de effecten van de bezuinigingen in het ambtenarenapparaat en het onderwijs zichtbaar. (Oh, en kranten stoppen ermee waar je bijstaat en massa-ontslagen bij mediabedrijven zijn ook de dagelijkse werkelijkheid van vandaag dus ook onze beroepsgroep doet het in dit rijtje vermoedelijk niet zo goed.)

Maar oud en ziek worden we hoe dan ook, al helemaal nu de samenleving snel vergrijst. Ondertussen verzint de wetenschap steeds weer nieuwe dingen om ons langer in leven te houden. Kortom, de zorg is een safe bet. In welk economisch weer we ook verkeren, in de zorg komen er altijd banen bij.

(Klik voor groter)

13 Mar 2012

De zorg is grote banenmachine

Author: Laura Wismans | Filed under: Datajournalistiek

“Statistiek saai? CBS-cijfers komen tot leven op de kaart” kopt de NRC dinsdag 14 februari. Vandaag was ook de bijbehorende interactieve kaart op de website te bewonderen. De NRC ontsluit heel veel gegevens, en geeft in het bijbehorende artikel bovendien goede handvaten hoe naar de kaart te kijken. Maar er is een probleempje: de kaart werkt ongelooflijk traag. Zelfs ik haak na een minuut of vijf wachten af.

Nu (etenstijd) laadt hij beter dan vanmorgen (toen iedereen keek), maar nog steeds heb ik ondertussen ruim genoeg de tijd om een paprika te snijden, de gebakken aardappels om te schudden en mijn rollade die nog over was van afgelopen weekend uit z’n folietje te halen. En ja, dat is te lang voor het laden van een kaart.

Hoe komt dit? Vermoedelijk omdat zo ontzettend veel data achter de kaart zit. De data zijn per postcodegebied (met cijfers én letters) ontsloten. Dit zijn al ongeveer 440.000 datapunten. Van elke postcode zijn 11 kenmerken vastgelegd zoals niet-westerse allochtonen, eenpersoonshuishoudens en 75-plussers. Dat maakt dat er bijna 5 miljoen datapunten achter de kaart zitten die bij elke klik van een bezoeker wordt opgehaald en in kleurtjes omgezet. Dat de applicatie traag is verbaast me dus niet.

Read the rest of this entry »

15 Feb 2012

Cijfers leven, maar kaart is dood

Author: Laura Wismans | Filed under: Datajournalistiek, Infographics

Op deze plek publiceer ik af en toe dataproducties die ik gemaakt heb of waar ik bij betrokken was. Waarom? Omdat mij vaak gevraagd wordt wat voorbeelden van datajournalistieke verhalen te noemen. En omdat ik ietwat ijdel ben natuurlijk. Onderaan vind je info over de totstandkoming, ter inspiratie.

Kinderen van migranten die in Nederland worden geboren, zouden niet mee moeten tellen in de immigratiecijfers. Zij zijn geen immigranten, maar behoren tot de tweede generatie allochtonen. Dat vinden de SP en GroenLinks. Ook de PvdA vindt het logisch om de registratiemethode te veranderen.

De fracties reageren woensdag op onderzoek van het weblog Sargasso en het ANP, waaruit blijkt dat het aantal gezinsmigranten in de registratie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor ongeveer 20 procent bestaat uit kinderen die in Nederland zijn geboren maar die nog geen verblijfsvergunning hebben. In 2010 ging het vermoedelijk om ongeveer 4000 kinderen, in 2009 eveneens. Het totale aantal aanvragen voor een verblijfsvergunning in het kader van gezinsmigratie lag in 2010 op 20.900; in 2009 ging het om 22.000 aanvragen. Bijna 20 procent hiervan betreft in Nederland geboren baby’s.

De SP begrijpt dat de kinderen in de cijfers van de IND voorkomen omdat ze een verblijfsvergunning krijgen, maar vindt dat ze niet als onderdeel van de immigratiestroom kunnen worden gezien. GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi wil vragen stellen aan minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel). ,,Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit in het belang is van het kabinet.” Dibi maakt zich al langer druk over de ‘massaimmigratie’ waarmee gedoogpartij PVV de strengere aanpak van gezinshereniging rechtvaardigt.

Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de groep in Nederland geboren kinderen bij de gezinsmigranten wordt geteld. ,,De IND gaat over het aantal verblijfsvergunningen, daar horen ook de vergunningen voor in Nederland geboren baby’s van buitenlandse ouders bij.”

Dit stuk is de versie zoals die via het ANP verscheen. Op Sargasso heb ik onder de kop ‘Immigratiebeleid gebaseerd op te hoge cijfers‘ een iets uitgebreider stuk geschreven. Daar wordt ook de hamvraag voor wie het datagedeelte achter dit stuk interessant vindt beantwoord: hoe kom ik hierbij?  Read the rest of this entry »

3 Jan 2012

‘Tel kind niet mee bij immigratiecijfers’

Author: Laura Wismans | Filed under: Datajournalistiek

Het CBS heeft een fijne datavis gemaakt. Wat gebeurt er zoal op een doorsnee dag in Nederland? In anderhalve minuut ben je op de hoogte.

Op deze poster is alle info ook te zien.

22 Nov 2011

Op een doorsnee dag

Author: Laura Wismans | Filed under: Infographics

Op deze plek publiceer ik de komende tijd enkele dataproducties die ik gemaakt heb of waar ik bij betrokken was. Waarom? Omdat mij vaak gevraagd wordt wat voorbeelden van datajournalistieke verhalen te noemen. En omdat ik ietwat ijdel ben natuurlijk. Onderaan het stuk vind je info over de totstandkoming, ter inspiratie.

AMSTERDAM (ANP) – De angst die dit voorjaar in Nederland heerste over de grote toestroom van vluchtelingen en illegalen als gevolg van de Arabische Lente blijkt ongegrond. In de eerste zes maanden van dit jaar vroegen in totaal 200 mensen afkomstig uit Egypte, Libië, Tunesië, Jemen en Syrië asiel aan in ons land, slechts iets meer dan in dezelfde periode in 2009 en 2010. Toen ging het respectievelijk om 125 en 195 mensen, blijkt uit cijfers van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie.

Nadat de Italiaanse premier Berlusconi aan 25.000 migranten een tijdelijke verblijfsvergunning gaf, ontstond er in veel Europese landen, waaronder Nederland, ophef over een grote stroom vluchtelingen en illegale migranten die van Zuid- naar Noord-Europa zou trekken. Deze stroom blijkt, zeker in Nederland, mee te vallen.

Het aantal illegalen afkomstig uit Noord-Afrikaanse landen in Nederland is moeilijk te meten, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat de ‘gelukszoekers’ in groten getale naar het noorden van Europa zijn getrokken. ,,Twee factoren maken dat illegalen zich ergens vestigen: vraag vanuit de arbeidsmarkt en de connecties die illegalen hebben, netwerken”, aldus Jeroen Doomernik, migratieonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. ,,In Zuid-Europese landen zijn deze factoren te vinden, in Nederland is daar geen sprake van.”

De problemen rond volle boten met migranten vormen geen recent probleem. Al decennialang trekken grote groepen gelukszoekers van Noord-Afrika naar Zuid-Europa. Uit cijfers van de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) blijkt dat in 2006 en 2008 respectievelijk 22.000 en 36.000 migranten naar Italië trokken. In 2011 zijn 55.000 mensen aangekomen, waarvan volgens Doomernik het grootste deel ‘normale’ gelukszoekers is.

Veruit de meeste mensen die het geweld in hun land ontvluchtten, trokken naar buurlanden. In de eerste maanden van het geweld in Libië, trokken volgens cijfers van de International Organization for Migration ruim 233.526 Libische vluchtelingen naar buurland Tunesië en 192.089 naar buurland Egypte. In vergelijking hiermee is het aantal vluchtelingen dat naar Europa trok klein.

In Nederland vroegen de eerste helft van dit jaar in totaal minder mensen asiel aan dan in dezelfde periode voorgaande jaren. In de eerste helft van 2011 lag het totaal aantal zogenoemde eerste asielverzoeken op 5710, in 2010 op 6400 en in 2009 vroegen 7090 mensen in Nederland asiel aan. Het afgenomen aantal asielverzoeken van mensen uit Irak en Afghanistan zorgt voor de grootste daling.

Ook voor de hand liggende bronnen kunnen nuttige verhalen opleveren. Om eens te kijken waar de fuzz afgelopen voorjaar about was, is de eerste stop het goede oude CBS, daarna Europese broer Statline. Ze hebben cijfers van tot een maand terug, best up-to-date dus. Daarna ga je verder speuren. Illegalen vind je niet bij het CBS, wel bij vluchtelingenorganisaties. En als je ze daar ook niet vindt zoek je een expert, die al jarenlang bezig is met de instroom van illegale migranten in Europa. Die kan aanvullen wat cijfers niet kunnen bieden.

13 Oct 2011

Golf vluchtelingen Arabische Lente blijft uit

Author: Laura Wismans | Filed under: Datajournalistiek